Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

 

 

Ako objednať služby

•  pošlete podklady pre vypracovanie požadovanej služby
•  na základe poskytnutých podkladov Vám bude e-mailom odoslaná cenová ponuka
•  po Vašom odsúhlasení cenovej ponuky Vám bude vystavená zálohová faktúra
•  po uhradení zálohovej faktúry bude služba (základný orientačný rozpočet) vypracovaná

Základný orientačný rozpočet je vypracovaný pomocou smerných orientačných cien stavebných a montážnych prác,
bez individuálnej kalkulácie cien.


Čo ovplyvňuje cenu za rozpočet

•  množstvo a druh objednaných služieb (položkovitý rozpočet, ocenenie výkazu výmer, kalkulácia cien, ...)
•  kvalita a stupeň projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie, realizačný projekt)
•  rozsah stavebných prác a zložitosť stavby
•  potreba obhliadky stavby so zameraním jestvujúceho stavu

Pre vyhotovenie položkovitého rozpočtu by bolo vhodné, aby podklady boli čo najpresnejšie, a pokiaľ je to možné, aby bol
dodaný realizačný projekt.
Pri rekonštrukciách či menších opravách často nie je vypracovaná výkresová dokumentácia a nie sú k dispozícii
ani pôvodné projekty. Vtedy je potrebná obhliadka stavby so zameraním jestvujúceho stavu a spísaním prác,
ktoré sa budú realizovať. V takýchto prípadoch je spracovanie rozpočtu náročnejšie, pretože je potrebné zastúpiť úlohu
projektanta.
TEXT PROTI REKLAME